Comprehensive Guide to Launching an LLC in Wisconsin

Spuštění vaší LLC ve Wisconsinu: Podrobný průvodce

Feb 16, 2024Jason X.

Spuštění LLC v Wisconsin: Podrobný průvodce

Spuštění LLC v Wisconsin může být pro začínající podnikatele vzrušujícím a obohacujícím podnikem. Proces založení LLC je poměrně jednoduchý a nabízí několik výhod a flexibilitu ve srovnání s jinými podnikatelskými strukturami. Ať už zakládáte malou firmu nebo se věnujete novému podniku, založení LLC v Wisconsin vám může poskytnout právní ochranu a organizační strukturu nezbytnou pro úspěch.

Výhody vytvoření LLC v Wisconsin

Při rozhodování o spuštění LLC v Wisconsinje třeba vzít v úvahu několik výhod. V první řadě LLC nabízí ochranu omezené odpovědnosti, což znamená, že váš osobní majetek je oddělen od majetku vaší firmy. To může ochránit vaše osobní finance v případě právních sporů nebo finančních závazků vzniklých vaší LLC.

Další výhodou založení LLC je jednoduchost a flexibilita, kterou nabízí z hlediska správy a zdanění. Na rozdíl od Corporation, která vyžaduje akcionáře a představenstvo, může být LLC řízena jeho vlastníky nebo jmenovanými manažery. Kromě toho mají LLCmožnost vybrat si mezi různými daňovými klasifikacemi, jako je zdanění jako živnostník, Partnershipnebo Corporation.

Jednoduchost a flexibilita nastavení LLC

Založení LLC v Wisconsin je přímočarý proces, který lze obvykle dokončit s minimálním časem a papírováním. Ve srovnání s jinými podnikatelskými strukturami, jako jeS Corporation, mají LLCobecně méně formalit a požadavků na podávání zpráv. Díky tomu je atraktivní volbou pro podnikatele, kteří se chtějí soustředit na provozování svého podnikání a nezabývat se nadměrnými administrativními úkoly.

Vytvoření LLC v Wisconsin vám navíc umožní flexibilitu, pokud jde o strukturu a řízení vašeho podnikání. Ať už jste jediným vlastníkem nebo máte partnery, můžete si provozní smlouvu LLCpřizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám a cílům. To vám poskytuje autonomii při rozhodování, které je v souladu s vaší obchodní vizí, a umožňuje snadné úpravy podle toho, jak vaše firma roste.

V následujících částech vás krok za krokem provedeme procesem spuštění vašeho LLC v Wisconsin. Od pochopení základů až po plnění průběžných požadavků na dodržování předpisů vám poskytneme komplexního průvodce, který vám pomůže úspěšně projít celým procesem. Začněme prvním krokem: Pochopení základů.

Krok 1: Pochopte základy

Než se ponoříte do procesu spuštění LLC v Wisconsin, je důležité porozumět základům toho, co je LLC a jak se liší od jiných obchodních struktur, jako jsou živnostníci a Corporation.

Co je to LLC?

LLCnebo Limited Liability Companyje právnická osoba, která kombinuje výhody jak Corporation, tak Partnership nebo živnostníka. Poskytuje ochranu s omezenou odpovědností svým vlastníkům, známým jako členové, a chrání jejich osobní majetek před obchodními závazky.

Na rozdíl od Corporationje LLC flexibilnější, pokud jde o správu a daňovou strukturu. Umožňuje průchozí zdanění, což znamená, že zisky a ztráty podniku jsou vykazovány v individuálních daňových přiznáních členů, čímž se vyhnete často vyšším sazbám daně z příjmu právnických osob.

Výhody formování LLC

Výběr LLC jako struktury pro vaše podnikání má několik výhod:

 1. Ochrana s ručením omezeným: Jak již bylo zmíněno dříve, vytvoření LLC odděluje váš osobní majetek od závazků podniku. V případě, že váš LLC čelí soudnímu sporu nebo dluhu, váš osobní majetek, jako je váš dům nebo úspory, bude obecně chráněn.
 2. Průchozí zdanění: Na rozdíl od Corporation , která čelí dvojímu zdanění, kde je zdaněn jak podnik, tak jeho akcionáři, LLC umožňuje, aby zisky a ztráty přešly na členy. To znamená, že samotný podnik není zdaněn na úrovni subjektu a místo toho členové vykazují svůj podíl na příjmech ve svých osobních daňových přiznáních.
 3. Flexibilita v řízení: LLCmají flexibilitu, pokud jde o strukturu řízení. Můžete si vybrat, zda chcete mít LLC spravovaný členy, kde mají všichni členové slovo v rozhodování, nebo LLC spravovaný manažerem, kde členové jmenují samostatného manažera, který se bude starat o každodenní operace.
Klíčové požadavky na vytvoření LLC v Wisconsin

Nyní, když rozumíte tomu, co je LLC a jaké jsou jeho výhody, pojďme prozkoumat klíčové požadavky na vytvoření LLC v Wisconsin:

 1. Název firmy: Vyberte jedinečný název LLC , který splňuje požadavky Wisconsinna pojmenování. Název musí obsahovat slova "Limited Liability Company" nebo přijatou zkratku (např. LLC nebo L.L.C.).
 2. Registrovaný agent: Jmenujte pro své LLC registrovaného zástupce, který bude působit jako oficiální kontaktní místo se státem a přijímat právní dokumenty jménem společnosti.
 3. Stanovy organizace: Podejte stanovy u Wisconsin oddělení finančních institucí (DFI) a zaplaťte požadované poplatky za podání. Tímto dokumentem se oficiálně zakládá vaše LLC jako právnická osoba v Wisconsin.
 4. Provozní smlouva: I když to stát nevyžaduje, důrazně se doporučuje vytvořit provozní smlouvu, která nastíní vlastnictví, strukturu řízení a provozní postupy vašeho LLC.
 5. Identifikační číslo zaměstnavatele (EIN): Získejte EIN od finančního úřadu (IRS). Toto jedinečné devítimístné číslo je nezbytné pro federální daňové účely, najímání zaměstnanců, otevření podnikatelského bankovního účtu a podávání daňových přiznání.
 6. Průběžné dodržování předpisů: Splňte průběžné požadavky na dodržování předpisů ve vašem LLC, jako je podání výroční zprávy DFI a zaplacení požadovaných poplatků.

Pokud pochopíte základy a splníte počáteční požadavky, budete na dobré cestě ke spuštění svého LLC v Wisconsin.

Krok 2: Vyberte název

Pokud jde o výběr názvu pro vaši LLC v Wisconsin, je důležité vybrat jedinečný a zapamatovatelný název, který odráží vaši obchodní identitu. Wisconsin oddělení finančních institucí (DFI) má specifické požadavky na pojmenování, které musíte dodržovat.

Pro začátek musí název vašeho LLC obsahovat slova "Limited Liability Company", "LLC" nebo zkratky "L.L.C." nebo "LLC". Kromě toho je nezbytné zajistit, aby vámi zvolený název nebyl zavádějící a nenaznačoval, že vaše firma nabízí služby, které ve skutečnosti neposkytuje.

Před dokončením názvu LLC je důležité provést důkladné vyhledávání dostupnosti jména. Tento krok vám pomůže potvrdit, že název, který jste zvolili, již není používán jiným podnikatelským subjektem v Wisconsin. Chcete-li provést vyhledávání, můžete navštívit online nástroj DFI pro vyhledávání názvů podnikatelských subjektů.

Je dobré promyslet několik možností názvu, abyste měli alternativy pro případ, že by vaše první volba nebyla k dispozici. Zvažte použití kreativních a výrazných slov nebo začlenění klíčových slov, která popisují vaši firmu, do názvu. Tímto způsobem můžete nechat své LLC jméno vyniknout na konkurenčním trhu.

Pamatujte, že výběr silného a zapamatovatelného názvu pro vaši Wisconsin LLC je důležitým krokem k vytvoření identity vaší značky a přilákání zákazníků. Udělejte si čas na průzkum a vyberte název, který přesně vystihuje hodnoty, produkty nebo služby vaší firmy.

Krok 3: Jmenujte registrovaného agenta

V procesu spuštění vašeho LLC v Wisconsinje jedním zásadním krokem jmenování registrovaného agenta. Registrovaný agent působí jako právní zástupce vaší firmy a zajišťuje, aby důležité právní dokumenty a korespondence byly doručeny včas.

V Wisconsin, stejně jako v mnoha jiných státech, je pro LLCpovinné mít registrovaného agenta. Úlohou registrovaného zástupce je přijímat soudní písemnosti jménem vaší společnosti, včetně oficiálních úředních oznámení, právních dokumentů a předvolání. Určením registrovaného zástupce zajistíte, že vaše podnikání zůstane v souladu se státními předpisy a že okamžitě obdržíte všechny relevantní informace.

I když máte možnost sloužit jako svůj vlastní registrovaný agent, mnoho majitelů firem se rozhodne najmout si profesionální službu registrovaného agenta, jako je Zenind. Výběr služby profesionálního registrovaného agenta má několik výhod:

 1. Odbornost a spolehlivost: Profesionální služby registrovaných agentů mají rozsáhlé zkušenosti s vyřizováním právních dokumentů a dobře se orientují ve státních předpisech. Zajišťují, aby se všemi dokumenty bylo řádně nakládáno, čímž se snižuje riziko procesních chyb a právních komplikací.
 2. Ochrana osobních údajů a zabezpečení: Jmenováním profesionálního registrovaného agenta můžete svou osobní adresu uchovat mimo veřejné záznamy. To pomáhá chránit vaše soukromí a udržuje vaše osobní údaje v bezpečí.
 3. Pohodlí: Najmutí služby registrovaného agenta vám umožní soustředit se na provozování vašeho podnikání, aniž byste se museli obávat, že zmeškáte důležitá oznámení nebo zákonné lhůty. Profesionální registrovaný agent vyřídí veškerou korespondenci a neprodleně vám předá příslušné dokumenty.

Mezi povinnosti registrovaného agenta patří přijímání právních dokumentů jménem vašeho LLC, udržování fyzické adresy ve státě Wisconsina dostupnost během běžné pracovní doby pro přijetí soudních písemností. Plněním těchto povinností registrovaný agent zajišťuje, že budete informováni o všech právních záležitostech týkajících se vašeho podnikání.

Zenind nabízí služby registrovaného agenta pro LLCv Wisconsina poskytuje klid a spolehlivé služby. Díky jejich celostátnímu pokrytí a odborným znalostem mohou Zenind přijímat a zpracovávat všechny právní dokumenty a korespondenci pro vaši firmu, což zajistí, že vám nikdy neunikne žádná důležitá informace.

Jmenováním profesionálního registrovaného agenta, jako je Zenind, si můžete být jisti, že vaše LLC je v souladu se státními požadavky a že důležité právní dokumenty obdržíte rychle a bezpečně. To vám umožní soustředit se na budování a růst vašeho podnikání bez obav, že zmeškáte důležité právní záležitosti.

Krok 4: Uložte stanovy organizace

Chcete-li oficiálně založit svůj LLC ve státě Wisconsin, musíte podat stanovy Wisconsin oddělení finančních institucí (DFI). Tento krok je zásadní, protože legálně zakládá váš podnikatelský subjekt a umožňuje vám fungovat pod ochranou a výhodami, které LLC poskytuje.

Pochopení procesu

Podání stanov organizace zahrnuje poskytnutí konkrétních informací o vašem LLC, včetně jeho názvu, účelu, registrovaného zástupce a adresy hlavního sídla. Je důležité pečlivě vyplnit požadované formuláře a zajistit přesnost, aby nedošlo ke zpoždění nebo komplikacím v procesu.

Povinné informace a formuláře

Při přípravě stanov organizace budete muset shromáždit následující informace:

 1. LLC Název: Vyberte jedinečný a rozlišitelný název pro svůj LLC. Ověřte si dostupnost požadovaného jména v online databázi DFI.
 2. Registrovaný agent: Jmenujte registrovaného agenta, který bude působit jako kontaktní osoba pro vaši LLC a přijímat právní a úřední dokumenty jejím jménem.
 3. Adresa hlavního sídla: Zadejte adresu hlavního sídla, což je hlavní místo, kde vaše LLC podniká.
 4. Doba trvání: Určete, zda bude vaše LLC fungovat po neomezenou dobu nebo po určitou dobu.

Potřebné formuláře pro podání stanov jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách DFI. Doporučuje se prostudovat si pokyny poskytnuté DFI, abyste se ujistili, že formuláře správně vyplníte a odešlete.

Důraz na přesnost

Přesnost je při vyplňování stanov organizace klíčová. Jakékoli chyby nebo neúplné informace mohou mít za následek odmítnutí nebo zpoždění zpracování vaší LLC formace. Před odesláním formulářů DFI si udělejte čas na překontrolu všech poskytnutých informací.

Přesným a rychlým podáním stanov organizace činíte významný krok k zahájení LLC v Wisconsin. Jakmile bude vaše LLC oficiálně založena, můžete s jistotou pokračovat v dalších krocích při zakládání firmy.

Krok 5: Vytvoření provozní smlouvy

Provozní smlouva je pro vaši LLC zásadním dokumentem, protože nastiňuje pravidla a předpisy, kterými se řídí interní operace vašeho podniku. I když není povinné mít v Wisconsinprovozní smlouvu , důrazně se doporučuje ji vytvořit, aby byla zajištěna jasnost a vodítko pro všechny členy LLC.

Význam dohody o provozování

Uzavření provozní smlouvy může pomoci předejít budoucím konfliktům a nedorozuměním mezi LLC členy. Funguje jako právně závazná smlouva, která stanoví práva, povinnosti a pravomoci každého člena, jakož i postupy pro rozhodování a řešení sporů.

Základní prvky, které je třeba zahrnout

Při vytváření provozní smlouvy pro LLCje třeba zahrnout určité klíčové prvky:

 1. LLC Informace o členech: Jasně identifikujte jména a kontaktní údaje všech členů LLC. Tím zajistíte, že si každý bude vědom toho, kdo jsou členové a jak je oslovit.
 2. Kapitálové vklady: Určete výši a typ kapitálových příspěvků každého člena. To pomůže určit procento vlastnictví a finanční závazky každého člena.
 3. Alokace zisků a ztrát: Nastiňte, jak budou zisky a ztráty rozděleny mezi členy LLC . Tento oddíl je obzvláště důležitý při určování toho, jak jsou členové finančně odměňováni za své příspěvky.
 4. Struktura řízení: Definujte strukturu řízení LLC. To může zahrnovat podrobnosti o tom, zda bude LLC řízen manažerem nebo členy a kdo bude mít pravomoc činit důležitá obchodní rozhodnutí.
 5. Hlasovací práva: Vysvětlete hlasovací práva každého člena. V tomto oddíle bude definováno, jak bude probíhat hlasování o důležitých záležitostech a jak budou přijímána rozhodnutí v rámci LLC.
 6. Postupy schůzí: Stanovte pokyny pro LLC schůzky, včetně toho, jak často se budou konat, jak bude oznámeno a jaká témata budou projednávána. Je nezbytné mít zavedeny jasné postupy pro zajištění účinné komunikace a rozhodování.
 7. Ustanovení o převodu a odkupu: Řeší postupy pro převod členských podílů a odkup člena, který chce opustit LLC. To pomůže usnadnit hladký přechod a chránit zájmy všech členů.
Prostředky

Abychom vám pomohli vytvořit provozní smlouvu pro vaši LLC, jsou na internetu k dispozici různé zdroje. Najdete zde přizpůsobitelné šablony a vzorové dohody, které mohou sloužit jako výchozí bod pro vypracování vlastní dohody. Je důležité tyto zdroje přezkoumat a přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám a požadavkům vašeho LLC.

Pamatujte, že při vytváření důležitých právních dokumentů, jako je provozní smlouva, se vždy doporučuje konzultace s právníkem. Mohou vám poskytnout cenné rady a zajistit, aby vaše provozní smlouva byla v souladu se zákony Wisconsin a plně řešila jedinečné aspekty vašeho LLC.

Krok 6: Získání EIN

Nezbytným krokem při spuštění LLC v Wisconsin je získání identifikačního čísla zaměstnavatele (EIN). EIN je jedinečné devítimístné číslo přidělené daňovým úřadem Internal Revenue Service (IRS) k identifikaci vašeho podnikatelského subjektu pro federální daňové účely. Je podobné číslu sociálního pojištění, ale používá se speciálně pro transakce související s podnikáním.

Proč je EIN nutné?

Získání EIN pro vaši LLC je zásadní z různých důvodů. Za prvé je to požadavek na otevření podnikatelského bankovního účtu. Vaše EIN slouží jako daňové identifikační číslo vaší firmy a umožňuje finančním institucím rozlišovat vaše osobní a obchodní finanční aktivity.

Kromě toho budete potřebovat EIN při podávání daňového přiznání jako vlastník firmy. Toto číslo pomáhá IRS přesně sledovat příjmy, výdaje a daňové povinnosti vaší firmy. Je důležité si uvědomit, že i když nemáte zaměstnance, EIN je pro vaši LLCstále nezbytný.

Jak získat EIN

Získání EIN od IRS je naštěstí poměrně jednoduchý proces. Zde je podrobný průvodce, který vám pomůže získat číslo EIN vašeho LLC:

 1. Navštivte oficiální web IRS a přejděte na stránku EIN Assistant.
 2. Kliknutím na odkaz "Požádat o EIN online" zahájíte proces žádosti.
 3. Vyberte vhodný typ subjektu pro váš LLC, například živnostník, Partnershipnebo Corporation.
 4. Uveďte potřebné informace o své firmě, včetně oficiálního názvu, adresy a informací o odpovědné straně.
 5. Odpovězte na otázky týkající se struktury vaší firmy, postavení zaměstnance a typu činností, do kterých se bude zapojovat.
 6. Zkontrolujte správnost své žádosti a odešlete ji úřadu IRS.
 7. Po odeslání obdržíte okamžitě EIN. Ujistěte se, že toto číslo uložíte na bezpečném místě, protože jej budete potřebovat pro různé transakce a podání.

Získání čísla EIN pro vaši LLC v Wisconsin je zásadním krokem při zakládání podnikatelského subjektu. EIN slouží jako jedinečný identifikátor pro daňové účely a umožňuje provádět obchodní transakce, otevřít bankovní účet a plnit různé zákonné povinnosti. Budete-li se řídit jednoduchými pokyny poskytnutými úřadem IRS, můžete snadno získat EIN a urychlit růst svého LLC.

Krok 7: Splnění průběžných požadavků na dodržování předpisů

Provozování Limited Liability Company (LLC) v Wisconsin je spojeno s určitými trvalými povinnostmi v oblasti dodržování předpisů. Je důležité porozumět těmto požadavkům a splnit je, aby vaše LLC zůstala v dobrém stavu vůči státu. Nedodržení těchto povinností může vést k sankcím, pokutám nebo dokonce k zániku vašeho podniku.

Důležitost průběžného dodržování předpisů

Udržování průběžného dodržování předpisů je nezbytné pro hladký provoz a legitimitu vašeho LLC v Wisconsin. Stát vyžaduje, aby LLCkaždoročně plnily určité povinnosti. Mezi tyto povinnosti patří podávání výročních zpráv, placení daní a dodržování dalších regulačních požadavků specifických pro vaše odvětví.

Plněním trvalých požadavků na dodržování předpisů prokazujete svůj závazek provozovat transparentní a zákony dodržující podnikání. Pomáhá také chránit vaši ochranu osobní odpovědnosti, protože dodržování předpisů zajišťuje, že si vaše LLC zachová status samostatného právního subjektu.

Výroční zprávy a daňová přiznání

Jednou z klíčových trvalých povinností LLCv oblasti dodržování předpisů v Wisconsin je podávání výročních zpráv. Tyto zprávy poskytují aktualizované informace o vaší firmě státní správě. Obvykle obsahují podrobnosti, jako je obchodní adresa, informace o registrovaném agentovi a další základní informace o společnosti.

Kromě toho jsou LLCv Wisconsin povinni podávat státní a federální daňová přiznání. V závislosti na struktuře vašeho podnikání možná budete muset podat různé daňové formuláře, například formulář 5 Wisconsin ministerstva financí nebo federální formulář 1065. Je důležité přesně vykazovat své příjmy a plnit své daňové povinnosti, abyste se vyhnuli případným problémům s IRS nebo státními daňovými úřady.

Služby Zenindpro dodržování předpisů

Sledování průběžných požadavků na dodržování předpisů může být časově náročné a složité, zejména pro zaneprázdněné majitele firem. A právě zde přicházejí na řadu služby Zenindv oblasti dodržování předpisů. S Zenindse můžete spolehnout na jejich odborné znalosti, které vám pomohou udržet si přehled o vašich povinnostech v oblasti dodržování předpisů.

Zenind nabízí sestavy dodržování předpisů pro sledování požadavků na dodržování předpisů ve stavu, jako jsou termíny podání výroční zprávy. Poskytují také e-mailová upozornění, abyste nikdy nezmeškali důležitý termín. Kromě toho vám Zenind může pomoci při podávání výročních zpráv státní vládě, zbavit vás administrativní zátěže a pomoci vám udržet dodržování předpisů.

Díky partnerství se společností Zenindse můžete soustředit na chod svého podnikání, zatímco oni se vypořádají se složitostmi průběžného dodržování předpisů. Jejich specializovaní správci účtů a uživatelsky přívětivý online řídicí panel usnadňují navigaci a splnění vašich požadavků na dodržování předpisů, což vám dává klid.

Závěrem lze říci, že trvalé dodržování předpisů je pro LLCv Wisconsinživotně důležité. Tím, že budete mít přehled o výročních zprávách, daňových přiznáních a dalších nezbytných povinnostech dodržování předpisů, můžete zajistit, aby vaše LLC zůstala v dobrém stavu a v souladu se státními předpisy. Zvažte využití služeb společnosti Zenindv oblasti dodržování předpisů, které vám umožní zefektivnit a zjednodušit celý proces, abyste se mohli soustředit na růst svého podnikání.

Závěr

Jste připraveni začít svou LLC cestu v Wisconsin? Zenind nabízí komplexní a spolehlivé služby LLC formování a poskytuje poradenství a pomoc, kterou potřebujete na každém kroku. Navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte více o našich službách a začnete s formací LLC ještě dnes.

Pamatujte, že založení vlastního podniku je vzrušující příležitost a s Zenind po boku můžete tímto procesem procházet s jistotou a lehkostí.

Disclaimer: The content presented in this article is for informational purposes only and is not intended as legal, tax, or professional advice. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the information provided, Zenind and its authors accept no responsibility or liability for any errors or omissions. Readers should consult with appropriate legal or professional advisors before making any decisions or taking any actions based on the information contained in this article. Any reliance on the information provided herein is at the reader's own risk.

This article is available in English (United States), Français (Canada), العربية (Arabic), Español (Mexico), 中文(简体), 中文(繁體), 日本語, Tagalog (Philippines), Melayu, 한국어, हिन्दी, ไทย, Tiếng Việt, Deutsch, Italiano, Español (Spain), Bahasa Indonesia, Nederlands, Português (Portugal), Português (Brazil), Türkçe, Українська, Polski, Қазақ тілі, Română, Čeština, Ελληνικά, Magyar, Български, Dansk, Suomi, Norwegian (Bokmål), Slovenčina, and Svenska .

Zenind poskytuje snadno použitelnou a cenově dostupnou online platformu pro založení vaší společnosti ve Spojených státech. Připojte se k nám ještě dnes a začněte se svým novým podnikáním.

Často kladené otázky

Nejsou k dispozici žádné otázky. Vraťte se prosím později.