A megfelelő üzleti egység kiválasztása New York : LLC kontra S-Corp

Dec 12, 2023Jason X.

Bevezetés

A megfelelő üzleti egység kiválasztásának fontosságának megértése New York

A vállalkozás indítása izgalmas vállalkozás, de az egyik legfontosabb döntés, amelyet meg kell hoznia, a megfelelő üzleti egység kiválasztása. Akár kezdő vállalkozó, akár megalapozott vállalkozás tulajdonosa, aki New Yorkszeretne terjeszkedni, a megfelelő üzleti struktúra kiválasztása jelentős hatással lehet vállalata sikerére és jogi kötelezettségeire.

New York különféle üzleti lehetőségeket kínál, de a két legnépszerűbb választás a korlátolt felelősségű társaságok (LLCs) és az S-Corporations (S-Corps). Minden struktúrának megvannak a maga előnyei, szempontjai és jogi követelményei. Annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozzon, elengedhetetlen megérteni az egyes entitástípusok legfontosabb különbségeit és előnyeit New Yorküzleti környezetének összefüggésében.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk mind a LLC, mind a S-Corpelőnyeit és szempontjait New York. Megvizsgáljuk az egyes struktúrák által kínált konkrét előnyöket, és megvitatjuk a releváns tényezőket, amelyek segítenek megalapozott döntést hozni vállalkozása számára. Tehát merüljünk el és fedezzük fel a LLCés S-Corps világát, és derítsük ki, melyik lehetőség lehet a megfelelő a vállalkozói törekvéseihez az Empire államban.

A LLCáttekintése

New York lehetőséget biztosít a vállalkozók számára, hogy Limited Liability Company (LLC) alakítsanak ki üzleti vállalkozásaik számára. A LLC rugalmas felépítése és számos előnye miatt népszerű választás. Ez a szakasz a LLC kialakításának előnyeit és szempontjait vizsgálja New York.

A LLCs előnyei New York
 1. Korlátolt felelősség: A LLC egyik legfontosabb előnye a korlátozott felelősség, amelyet tagjai számára kínál. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok, más néven tagok, általában nem felelősek személyesen a társaság adósságaiért vagy jogi kötelezettségeiért. Személyes vagyonuk védett, biztonságérzetet nyújtva.
 2. Rugalmas irányítási struktúra: Más üzleti egységekkel ellentétben a LLCrugalmasságot biztosítanak a vállalat irányításának megválasztásához. A tagok választhatnak egy tagok által irányított struktúrát, ahol minden tagnak beleszólása van a döntéshozatali folyamatba, vagy egy menedzser által irányított struktúrát, ahol bizonyos tagokat vagy akár nem tagokat neveznek ki a napi műveletek irányítására.
 3. Áthárító adózás: LLCaz áthárító adózás előnye, ami azt jelenti, hogy a társaság nyeresége és vesztesége átkerül a tagok személyes adóbevallásába. Ezzel elkerülhető a Corporationgyakran együtt járó kettős adóztatás.
 4. Könnyű kialakítás és karbantartás: A LLC kialakítása New York viszonylag egyszerű, minimális papírmunkát igényel a többi üzleti egységhez képest. Ezenkívül a folyamatos karbantartási és megfelelőségi követelmények kevésbé megterhelőek, így vonzó választás a kisvállalkozások és az induló vállalkozások számára.
Megfontolandó szempontok LLC New York
 1. Önfoglalkoztatási adók: Míg LLCélvezik az áthárító adózást, fontos figyelembe venni az önfoglalkoztatási adók következményeit. Mivel a tagokat általában önálló vállalkozónak tekintik, felelősek a társadalombiztosítási és a Medicare adók munkáltatói és munkavállalói részének megfizetéséért.
 2. Működési megállapodás: Bár New Yorktörvény nem írja elő, a működési megállapodás megléte erősen ajánlott LLCszámára. Ez a jogi dokumentum felvázolja a társaság tulajdonosi és működési eljárásait, egyértelműséget biztosítva és megelőzve a tagok közötti vitákat.
 3. Korlátozott élettartam: A New York LLCélettartama véges, hacsak az üzemeltetési megállapodás másként nem rendelkezik. Ha egy tag távozik vagy meghal, az kiválthatja a LLCfeloszlatását. Ezért elengedhetetlen az üzletmenet folytonosságának és utódlásának megtervezése.

A következő részben megvizsgáljuk egy másik közös üzleti egység előnyeit és szempontjait New York: S-Corps.

A LLCs előnyei New York

A Limited Liability Company (LLC) kialakítása New York számos előnnyel járhat a vállalkozók és a kisvállalkozások tulajdonosai számára. A LLC üzleti egységként való kiválasztásának előnyeinek megértése elengedhetetlen a vállalkozás megfelelő struktúrájának mérlegelésekor. Íme néhány kulcsfontosságú előnye a LLC kialakításának New York:

 1. Korlátozott felelősség védelme: A LLC egyik elsődleges előnye a korlátozott felelősségű védelem, amelyet tulajdonosainak, úgynevezett tagoknak nyújt. Ez azt jelenti, hogy a tagok személyes vagyona általában védve van az üzleti adósságoktól vagy kötelezettségektől. Ha bármilyen jogvita vagy pénzügyi kötelezettség merül fel, a hitelezők nem járhatnak a tagok személyes megtakarításai, otthonai vagy egyéb személyes vagyona után. Ez a védelmi pajzs nyugalmat és biztonsági réteget biztosíthat a vállalkozások tulajdonosai számára.
 2. Rugalmasság a menedzsmentben: Ellentétben Corporationmerev struktúrával, igazgatótanácsgal és tisztekkel, LLCrugalmasságot kínálnak a vezetésben. A New York, LLCa tagok vagy a menedzserek kezelhetik. A tagok aktívan részt vehetnek a napi működésben, közösen hozhatnak döntéseket, míg a vezetők kinevezhetők az üzleti ügyek kezelésére a tagok nevében. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a vállalkozások tulajdonosai számára, hogy egyedi igényeiknek és preferenciáiknak megfelelően strukturálják és irányítsák vállalataikat.
 3. Áthárító adózás: A LLC New York kiválasztásának másik előnye az áthárító adózás lehetősége. Alapértelmezés szerint a LLCadózási szempontból "figyelmen kívül hagyott entitásoknak" minősülnek, ami azt jelenti, hogy maga a vállalkozás nem fizet szövetségi jövedelemadót. Ehelyett a LLC nyereségét vagy veszteségét a tagok egyéni adóbevallásaiban jelentik. Ez leegyszerűsíti az adóbevallási folyamatot, és elkerüli a kettős adóztatást Corporationamellyel gyakran szembesülnek.
 4. Pénzügyi hitelesség: A LLC kialakítása New York növelheti vállalkozásának hitelességét és professzionalizmusát. A formalitás és az elkötelezettség szintjét mutatja, ami előnyös lehet az ügyfelekkel, beszállítókkal és pénzügyi intézményekkel való kapcsolattartás során. A "LLC" a vállalkozás nevében is bizalmat építhet és bizalmat kelthet a potenciális ügyfelekben vagy ügyfelekben.
 5. Egyszerű karbantartás és megfelelőség: A Corporationmásodperchez képest a LLCkevesebb folyamatos formalitással és jelentési követelménnyel kell rendelkeznie. A New York LLCnem kötelesek éves részvényesi vagy igazgatói közgyűlést tartani, az adminisztratív feladatok minimalizálásával. Ezenkívül a LLCnem rendelkezik annyi korlátozással a tulajdonjogra, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a tagok hozzáadásakor vagy eltávolításakor.

Ne feledje, hogy bár LLCjelentős előnyöket kínálnak, az Ön sajátos körülményeihez legmegfelelőbb üzleti egység eltérő lehet. Mindig ajánlott konzultálni egy jogi vagy adószakértővel, hogy értékelje egyedi helyzetét és megalapozott döntést hozzon.

A LLC kialakításának előnyeinek megértése New York segíthet abban, hogy megalapozott döntést hozzon, amikor kiválasztja a megfelelő üzleti egységet a vállalkozásához. Figyelembe véve az olyan tényezőket, mint a korlátozott felelősség védelme, a menedzsment rugalmassága, az áthárító adózás, a pénzügyi hitelesség és a könnyű karbantartás, meghatározhatja, hogy egy LLC ideális struktúra-e vállalkozásának növekedéséhez és sikeréhez az Empire államban.

Megfontolandó szempontok LLC New York

Amikor a megfelelő üzleti egység kiválasztásáról van szó New York, a Limited Liability Company (LLC) kialakítása számos előnnyel jár. A végső döntés meghozatala előtt azonban fontos figyelembe venni New Yorküzleti környezetére jellemző tényezőket. Az adózástól az adminisztratív követelményekig íme néhány kulcsfontosságú szempont a LLC kialakításához New York:

 1. Adózás: Minden üzleti egység számára az egyik elsődleges szempont az adózás. A New York LLCrugalmas adózási struktúrával rendelkeznek, amely lehetővé teszi a tulajdonosok számára, hogy különböző adózási lehetőségek közül válasszanak. Alapértelmezés szerint az egyszemélyes LLCegyéni vállalkozásként, míg a többtagú LLC Partnerships-ként adóznak. A LLCazonban dönthetnek úgy is, hogy adózási szempontból S-Corporationvagy C-Corporation-ként kezeljék-e őket. Vállalkozásának pénzügyi céljaitól és adókötelezettségeitől függően az adószakértővel folytatott konzultáció segíthet meghatározni a LLCszámára legkedvezőbb adóstruktúrát.
 2. Közzétételi követelmény: A New York LLCköteles a megalakulásról szóló értesítést a kijelölt újságokban közzétenni a megalakulásról a megalakulástól számított 120 napon belül. Ez a követelmény minden LLCvonatkozik, függetlenül attól, hogy üzleti tevékenységet folytatnak New York City-n belül vagy kívül. A közzétételi követelmény be nem tartása olyan következményekkel járhat, mint a bírságok és a LLCüzleti tevékenységének esetleges felfüggesztése az államban. Alapvető fontosságú figyelembe venni az ezzel a követelménnyel kapcsolatos költségeket, amikor LLC kialakítását fontolgatják New York.
 3. Éves díj: A New York LLCmásik adminisztratív ellenértéke az éves díj megfizetése. LLCállamban minden évben díjat kell fizetniük aktív státuszuk fenntartása érdekében. A díj összege a LLCösszes forrásból származó teljes bruttó jövedelmétől függ, minimális díjjal a jövedelemmel nem rendelkező LLCszámára. Ennek az éves díjnak a megértése és költségvetése elengedhetetlen a LLCpénzügyi irányításához.
 4. Engedékenység: Az állami előírásoknak való megfelelés fenntartása minden üzleti egység számára döntő fontosságú. A New York LLCéves jelentést kell benyújtaniuk az New York Külügyminisztériumához. Ez a jelentés információkat tartalmaz a LLCtagjairól és vezetőiről. Ezenkívül a LLCpontos nyilvántartást kell vezetniük pénzügyi tranzakcióikról, és be kell tartaniuk az adott iparágra vonatkozó engedélyezési követelményeket. Ezeknek a kötelezettségeknek a betartása biztosítja a New York LLCzökkenőmentes működését és jogi helyzetét.

Ezeket a tényezőket figyelembe véve és a jogi és adószakértőkkel konzultálva megalapozott döntést hozhat a LLC kialakításáról New York. Fontos mérlegelni a LLCelőnyeit, például a korlátozott felelősség védelmét és rugalmasságát, az állam által előírt konkrét követelményekkel és kötelezettségekkel szemben. Megfelelő tervezéssel és megértéssel kiválaszthatja a megfelelő üzleti egységet, amely igazodik a céljaihoz és védi érdekeit a New Yorknyüzsgő üzleti táján.

A S-Corpáttekintése

Amikor figyelembe veszi a megfelelő üzleti egységet vállalkozásához New York, az egyik lehetőség, amelyet érdemes megvizsgálni, az S-Corporation, közismert nevén S-Corp. A S-Corp egy speciális típusú Corporation , amely egyedi előnyöket és szempontokat kínál a vállalkozások tulajdonosai számára. A S-Corp kialakításának előnyeinek és lehetséges szempontjainak megértése segíthet megalapozott döntést hozni az Ön igényeinek legmegfelelőbb üzleti struktúráról.

A S-Corp kialakítása New York számos előnnyel jár, amelyek különösen vonzóak a kisvállalkozások számára. Az egyik figyelemre méltó előny az áthárító adózás, ami azt jelenti, hogy a S-Corp jövedelme és vesztesége átkerül a részvényesek személyes adóbevallásába. Ez lehetővé teszi az önfoglalkoztatási adók potenciális megtakarítását más típusú Corporationösszehasonlításában. Ezenkívül egy S-Corp lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy osztalékot kapjanak, amelyet a szokásos jövedelemnél alacsonyabb kulccsal adóztatnak.

A S-Corp másik előnye a rugalmasság a tulajdonjog szempontjából. A hagyományos C-Corporation-től eltérően egy S-Corp legfeljebb 100 részvényessel rendelkezhet, és ezek a részvényesek lehetnek magánszemélyek, trösztök vagy bizonyos birtokok. Ez megkönnyíti a kisvállalkozások számára, hogy befektetőket vonzzanak, vagy bővítsék a kulcsfontosságú alkalmazottak tulajdonosi lehetőségeit. Ezenkívül egy S-Corp különböző részvényosztályokat bocsáthat ki, ami nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a tőkeszerkezetben és a tulajdonosi jogokban.

Mielőtt azonban S-Corp választana üzleti egységként New York, elengedhetetlen bizonyos tényezők figyelembevétele. Az egyik fontos szempont a S-Corpkialakításának jogosultsági követelményei. A S-Corp státusz megszerzéséhez a Corporation meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, például domestiC Corporation, csak megengedett részvényesekkel (magánszemélyekkel, bizonyos vagyonkezelőkkel és birtokokkal), és legfeljebb 100 részvényessel kell rendelkeznie. Alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy vállalkozása megfeleljen ezeknek a követelményeknek, hogy kihasználhassa a S-Corp struktúra által kínált előnyöket.

Ezenkívül fontos megjegyezni, hogy a New York S-Corptovábbi állami szintű adókat és megfelelőségi kötelezettségeket igényelhetnek, például az New York állami tőkeadót. Ezek a további követelmények bonyolultabbá tehetik a S-Corp kezelését, és további költségekkel járhatnak. Az üzleti egységekre szakosodott adótanácsadóval vagy ügyvéddel való konzultáció segíthet eligazodni ezekben a szempontokban, és biztosítani az összes jogi és pénzügyi kötelezettség betartását.

Összefoglalva, a New York S-Corp létrehozása jelentős előnyökkel járhat, beleértve az áthárító adózást és a tulajdonosi szerkezet rugalmasságát. Alapvető fontosságú azonban a támogathatósági követelmények gondos értékelése, valamint a S-Corpkezelésével járó további felelősségek és lehetséges költségek mérlegelése. A S-Corpelőnyeinek és szempontjainak alapos megértésével megalapozott döntést hozhat, és kiválaszthatja a megfelelő üzleti egységet, amely összhangban van céljaival és körülményeivel.

A S-Corps előnyei New York

Amikor a megfelelő üzleti egység kiválasztásáról van szó New York, S-Corpolyan előnyöket kínálnak, amelyek vonzó választássá tehetik őket. Ebben a részben megvizsgáljuk az állam S-Corp struktúrájának választásának néhány legfontosabb előnyét.

1. Lehetséges adómegtakarítás:

A S-Corp kialakításának egyik fő előnye a New York az adómegtakarítás lehetősége. A hagyományos Corporationellentétben a S-Corpadózási szempontból áthárító gazdálkodó egységként kezelik. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozás nyereségét és veszteségét átadják az egyes részvényeseknek, akik beszámolnak nekik személyes adóbevallásukban. Ennek eredményeként S-Corp tulajdonosok potenciálisan elkerülhetik a kettős adóztatást, ahol mind a társaságot, mind a részvényeseket ugyanazon jövedelem után adóztatják.

Ezenkívül a New York bizonyos adókedvezményeket és hiteleket kínál a kisvállalkozások számára, amelyek tovább csökkenthetik a teljes adóterhet. Ezen adókedvezmények kihasználásával a S-Corp New York optimalizálhatják adóstratégiájukat, és több nyereséget tarthatnak meg a vállalkozáson belül.

2. Hozzáférés a vállalati juttatásokhoz:

A S-Corp struktúra kiválasztásának másik előnye a New York bizonyos vállalati juttatásokhoz való hozzáférés. S-Corptulajdonosaik számára lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy ésszerű fizetést kapjanak, más hagyományos munkavállalói juttatásokkal, például egészségügyi ellátással és nyugdíjprogramokkal együtt. A kompenzációs csomag megfelelő strukturálásával a vállalkozások tulajdonosai potenciálisan élvezhetik az adókedvezményeket, miközben továbbra is élvezhetik azokat a juttatásokat, amelyek általában egy Corporationalkalmazottjaként járnak.

Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégtulajdonosoknak, akik formálisabb szervezeti struktúrát szeretnének létrehozni, és vonzó előnyöket kínálnak a kulcsfontosságú alkalmazottak számára. Segíthet a vállalkozás hitelességének és professzionalizmusának növelésében az ügyfelek, partnerek és befektetők szemében.

Összefoglalva, a S-Corp struktúra kiválasztása New York olyan előnyökkel jár, mint a potenciális adómegtakarítás és a vállalati előnyökhöz való hozzáférés. Fontos azonban, hogy a döntés meghozatala előtt gondosan mérlegelje vállalkozásának konkrét igényeit és céljait. A jogi vagy adószakértővel folytatott konzultáció értékes betekintést és útmutatást nyújthat annak érdekében, hogy meghatározza az Ön egyedi körülményeinek legmegfelelőbb üzleti egységet.

Megfontolandó szempontok S-Corp New York

Amikor a megfelelő üzleti egység kiválasztásáról van szó New York, elengedhetetlen figyelembe venni a S-Corpkialakításával kapcsolatos konkrét követelményeket és formaságokat. Bár S-Corpsaját előnyöket kínálnak, bizonyos megfontolásokkal is járnak, amelyeket szem előtt kell tartani. Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell vennie, ha S-Corp New Yorkkialakítására gondol:

Jogosultsági feltételek

Mielőtt folytatná a S-Corp létrehozását New York, elengedhetetlen annak biztosítása, hogy megfeleljen az állam által meghatározott jogosultsági kritériumoknak. A LLCs-től eltérően, amelyek viszonylag kevesebb korlátozással rendelkeznek, S-Corps speciális követelményeket támaszt, amelyeket teljesíteni kell. A S-Corp minősítés megszerzéséhez a vállalkozásodnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 1. Legyen domestiC Corporation: Csak az Egyesült Államok vagy bármely állam törvényei szerint létrehozott Corporationjogosultak S-Corp státuszra.
 2. Legfeljebb 100 részvényese lehet: A S-Corp részvényeseinek száma nem haladhatja meg a 100-at, bizonyos korlátozásokkal, hogy ki lehet részvényes.
 3. Jogosult részvényesekből áll: A jogosult részvényesek közé tartoznak magánszemélyek, bizonyos trösztök és ingatlanok. A külföldi illetőségű külföldiek, Partnershipés Corporationnem lehetnek részvényesei egy S-Corp.
Alaki követelmények és jelentéstétel

A New York S-Corp kialakításának másik fontos szempontja bizonyos alaki követelményeknek és jelentéstételi követelményeknek való megfelelés szükségessége. Ezek a következők:

 1. Az InCorporationcikkei: Más típusú Corporation-khez hasonlóan S-CorpCorporation cikkeit be kell nyújtania az New York Külügyminisztériumához. Ez a dokumentum hivatalosan megállapítja a Corporation , és olyan fontos információkat tartalmaz, mint a cégnév, a bejegyzett ügynök és a Corporationcélja.
 2. Vállalati alapszabály elfogadása: S-Corpkötelesek vállalati alapszabályt elfogadni, amely felvázolja a Corporationműködését szabályozó belső szabályokat és eljárásokat. Ezek az alapszabályok általában olyan területekre terjednek ki, mint a részvényesi közgyűlések, a szavazási eljárások és a döntéshozatali folyamatok.
 3. Éves részvényesi és igazgatói találkozók megtartása: S-Corpéves részvényesi és igazgatói találkozókat kell tartaniuk a fontos kérdések megvitatása és a kulcsfontosságú döntések meghozatala érdekében. Fontos, hogy megfelelő dokumentációt vezessen ezekről az ülésekről, beleértve az ülések jegyzőkönyveit, amelyek felvázolják a megbeszéléseket és a határozatokat.
Adózási szempontok

A S-Corp kialakításának egyik fő előnye az általa kínált kedvező adóügyi bánásmód. S-Corpnem vonatkozik kettős adóztatásra, mint C-CorpS, mivel a bevételeket és veszteségeket a részvényesek személyi adóbevallásaiban jelentik. Fontos azonban konzultálni egy adószakértővel, hogy teljes mértékben megértse az adózási következményeket, és biztosítsa a szövetségi, állami és helyi adótörvények betartását.

Összefoglalva, ha S-Corp létrehozását fontolgatja New York, elengedhetetlen, hogy gondosan értékelje az üzleti egységhez kapcsolódó jogosultsági kritériumokat, alakiságokat és adózási szempontokat. A jogi és adóügyi szakemberek útmutatásának kérése segíthet abban, hogy megalapozott döntést hozzon, és vállalkozását sikerre vigye.

A megfelelő üzleti egység kiválasztása New York

A LLCés S-Corpösszehasonlítása, hogy az olvasók megalapozott döntést hozhassanak sajátos üzleti igényeik alapján

Amikor vállalkozást indít New York-ben, az egyik legfontosabb döntés, amelyet meg kell hoznia, a megfelelő üzleti egység kiválasztása. A legtöbb kisvállalkozás számára a két legnépszerűbb lehetőség a korlátolt felelősségű társaságok (LLCs) és az S-Corporations (S-Corps). Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és szempontjai, és a különbségek megértése segít megalapozott döntést hozni, amely összhangban van üzleti céljaival.

Korlátolt felelősségű társaságok (LLC)

LLCs az egyik legrugalmasabb és legnépszerűbb üzleti forma New York. Különböző szervezettípusokból származó előnyök kombinációját kínálják, ötvözve a Corporation felelősségvédelmét a Partnership vagy egyéni vállalkozás rugalmasságával és egyszerűségével.

A LLCs néhány előnye New York a következők:

 1. Korlátolt felelősség: A LLC egyik fő előnye, hogy megvédi a tulajdonosok személyes vagyonát a vállalkozás kötelezettségeitől. Abban az esetben, ha vállalkozása jogi vagy pénzügyi problémákkal szembesül, személyes vagyontárgyai, például otthona vagy megtakarításai általában védettek.
 2. Áthárító adózás: LLCáthárító adózást élveznek, ami azt jelenti, hogy maga a vállalkozás nem fizet adót. Ehelyett a nyereséget és veszteséget átadják azoknak a tagoknak, akik bejelentik őket a személyes adóbevallásukban, elkerülve a kettős adóztatást.
 3. Rugalmasság a menedzsmentben: LLCrugalmasságot kínálnak a menedzsment és a döntéshozatal terén. Választhat, hogy egytagú LLC vagy több taggal rendelkezik, akik megosztják a döntéshozatali hatáskört.

A New York LLCszempontjai azonban a következők:

 1. Alapítási és karbantartási követelmények: Bár a LLCkevesebb alakisággal rendelkeznek a Corporation-hez képest, továbbra is megkövetelik a szervezeti cikkek benyújtását és bizonyos folyamatos megfelelőségi követelmények betartását, például az éves jelentések benyújtását.
 2. Önfoglalkoztatási adók: Bár LLCélvezik az áthárító adózást, a tagok felelősek az önfoglalkoztatási adók megfizetéséért a nyereség rájuk eső része után. Ez megfontolandó lehet azok számára, akik minimalizálni szeretnék az önfoglalkoztatási adókat.
S-Corporations (S-Corps)

Az S-Corporations, más néven S Corporations alfejezet, egy másik népszerű lehetőség a kisvállalkozások számára New York. Egyedülálló előnyöket kínálnak, különösen a jelentős növekedésre számító és a befektetők vonzására törekvő vállalkozások számára.

A S-Corps előnyei New York a következők:

 1. Adókedvezmények: S-Corplehetővé teszik az áthárító adózási előnyöket, mint például a LLCs. Ugyanakkor lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a tulajdonosok ésszerű fizetést fizessenek maguknak, míg a nyereség fennmaradó része osztalékként felosztható, ami potenciálisan adómegtakarítást eredményezhet.
 2. Korlátolt felelősség védelme: A LLCs-hez hasonlóan a S-Corpfelelősségvédelmet nyújtanak a tulajdonosok számára, megvédve személyes vagyonukat az üzleti kötelezettségektől.
 3. Hitelesség és befektetési potenciál: S-Corpbefektetők és hitelezők hitelesebbnek tekinthetik a formalizáltabb struktúra és irányítási követelmények miatt. Ez megkönnyítheti a finanszírozás vonzását vagy a hitelek biztosítását.

Mindazonáltal a New York S-Corpszempontjai a következők:

 1. Szigorúbb formaságok és irányítás: S-Corpkialakítás és karbantartás szigorúbb követelményeket támaszt. Ezek közé tartozik a rendszeres részvényesi találkozók megtartása, a vállalati nyilvántartások vezetése és a konkrét jelentéstételi kötelezettségek teljesítése.
 2. A tulajdonjogra és a részvényesek minősítésére vonatkozó korlátozások: S-Corpkorlátozzák a részvényesek számát és típusát. Ezenkívül bizonyos nem amerikai Polgárok vagy szervezetek nem minősülhetnek részvényesnek egy S-Corp.

A LLCés S-Corpelőnyeinek és szempontjainak gondos értékelésével megalapozott döntést hozhat, amely összhangban van üzleti céljaival és hosszú távú terveivel. Hasznos lehet konzultálni egy jogi vagy adószakértővel, aki személyre szabott tanácsot adhat az Ön egyedi körülményei alapján.

Következtetés

A megfelelő üzleti egység kiválasztása New York kulcsfontosságú döntés, amely jelentősen befolyásolhatja vállalatának sikerét és működését. Akár LLC , akár S-Corpválaszt, elengedhetetlen, hogy gondosan értékelje lehetőségeit, és szakmai tanácsot kérjen a tájékozott választáshoz.

Mind a LLC, mind a S-Corpegyedi előnyöket és szempontokat kínálnak, amelyek eltérően igazodhatnak az üzleti célokhoz és körülményekhez. LLCrugalmasságot, korlátozott felelősségvédelmet és egyszerűbb irányítási struktúrát biztosítanak, ami vonzó választássá teszi őket sok vállalkozó számára New York. Másrészt a S-Corpaz áthárított adózás előnyeit és potenciális adómegtakarítási lehetőségeket kínálnak.

Fontos azonban megjegyezni, hogy minden vállalkozás egyedi, és ami az egyiknél működik, nem biztos, hogy a másiknál működik. A döntés meghozatalakor figyelembe kell venni az olyan tényezőket, mint a hosszú távú célok, az Ön által működtetett vállalkozás típusa, a tulajdonosok száma és a kívánt ellenőrzési szint.

Annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő választást hozza meg vállalkozása számára, erősen ajánlott konzultálni egy szakemberrel, például ügyvéddel vagy egy olyan vállalkozásalapítási szolgáltatással, mint a Zenind. Ezek a szakértők személyre szabott útmutatást nyújtanak az Ön egyedi igényei és céljai alapján, segítve Önt eligazodni a New Yorkjogi és szabályozási követelményeinek összetettségében.

A lehetőségek gondos értékelésével és szakmai tanácsadás kérésével elindíthatja vállalkozását a hosszú távú siker felé vezető úton New Yorkélénk üzleti környezetében. Tehát szánjon időt arra, hogy megalapozott döntést hozzon, és szilárd alapot teremtsen vállalkozói útjához.

Disclaimer: The content presented in this article is for informational purposes only and is not intended as legal, tax, or professional advice. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the information provided, Zenind and its authors accept no responsibility or liability for any errors or omissions. Readers should consult with appropriate legal or professional advisors before making any decisions or taking any actions based on the information contained in this article. Any reliance on the information provided herein is at the reader's own risk.

This article is available in English (United States), Français (Canada), العربية (Arabic), Español (Mexico), 中文(简体), 中文(繁體), 日本語, Tagalog (Philippines), Melayu, 한국어, हिन्दी, ไทย, Tiếng Việt, Deutsch, Italiano, Español (Spain), Bahasa Indonesia, Nederlands, Português (Portugal), Português (Brazil), Türkçe, Українська, Polski, Қазақ тілі, Română, Čeština, Ελληνικά, Magyar, Български, and Svenska .

A Zenind egy könnyen használható és megfizethető online platformot biztosít Önnek, amellyel cégét bejegyezheti az Egyesült Államokban. Csatlakozzon hozzánk még ma, és kezdje el új üzleti vállalkozását.

Gyakran Ismételt Kérdések

Nincsenek elérhető kérdések. Kérjük, nézzen vissza később.