Wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego w New York : LLC vs. S-Corp

Dec 12, 2023Jason X.

Wprowadzenie

Zrozumienie, jak ważny jest wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego w New York

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to ekscytujące przedsięwzięcie, ale jedną z najważniejszych decyzji, które musisz podjąć, jest wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym przedsiębiorcą, czy właścicielem firmy o ugruntowanej pozycji, który chce rozszerzyć działalność na New York, wybór odpowiedniej struktury biznesowej może mieć znaczący wpływ na sukces Twojej firmy i zobowiązania prawne.

New York oferuje różne opcje podmiotów gospodarczych, ale dwie z najpopularniejszych opcji to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) i S-Corporation(S-Corps). Każda struktura ma swój własny zestaw zalet, rozważań i wymagań prawnych. Aby mieć pewność, że podejmiesz świadomą decyzję, ważne jest, aby zrozumieć kluczowe różnice i korzyści każdego typu podmiotu w kontekście krajobrazu biznesowego New York.

W tym artykule przyjrzymy się zaletom i rozważaniom dotyczącym zarówno LLC, jak i S-Corpw New York. Zagłębimy się w konkretne korzyści oferowane przez każdą strukturę i omówimy istotne czynniki, które pomogą Ci dokonać świadomego wyboru dla Twojej firmy. Zanurzmy się więc i odkryjmy świat LLCi S-Corpi dowiedzmy się, która opcja może być odpowiednia dla Twoich przedsięwzięć przedsiębiorczych w Empire State.

Przegląd LLCs

New York daje przedsiębiorcom możliwość utworzenia Limited Liability Company (LLC) dla ich przedsięwzięć biznesowych. LLC jest popularnym wyborem ze względu na elastyczną strukturę i liczne korzyści. W tej sekcji zagłębimy się w zalety i rozważania związane z tworzeniem LLC w New York.

Zalety LLCs w New York
 1. Ograniczona odpowiedzialność: Jedną z kluczowych zalet LLC jest ograniczona odpowiedzialność, jaką oferuje swoim członkom. Oznacza to, że właściciele, zwani również członkami, zasadniczo nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi lub zobowiązania prawne firmy. Ich majątek osobisty jest chroniony, zapewniając poczucie bezpieczeństwa.
 2. Elastyczna struktura zarządzania: W przeciwieństwie do innych podmiotów gospodarczych, LLCzapewniają elastyczność w wyborze sposobu zarządzania firmą. Członkowie mogą zdecydować się na strukturę zarządzaną przez członków, w której wszyscy członkowie mają coś do powiedzenia w procesie podejmowania decyzji, lub strukturę zarządzaną przez menedżera, w której niektórzy członkowie lub nawet osoby niebędące członkami są wyznaczane do zarządzania codziennymi operacjami.
 3. Opodatkowanie przerzucone: LLCmają tę zaletę, że mają opodatkowanie przerzucone, co oznacza, że zyski i straty firmy są przenoszone na osobiste zeznania podatkowe członków. Pozwala to uniknąć podwójnego opodatkowania, które często wiąże się z Corporations.
 4. Łatwość formowania i konserwacji: Utworzenie LLC w New York jest stosunkowo proste, wymaga minimalnej ilości formalności w porównaniu z innymi podmiotami gospodarczymi. Ponadto wymagania dotyczące bieżącej konserwacji i zgodności są mniej uciążliwe, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla małych firm i start-upów.
Rozważania dotyczące LLCw New York
 1. Podatki od samozatrudnienia: Chociaż LLCkorzystają z opodatkowania pass-through, ważne jest, aby wziąć pod uwagę konsekwencje podatków od samozatrudnienia. Ponieważ członkowie są zazwyczaj uważani za samozatrudnionych, są odpowiedzialni za płacenie zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi części podatków Social Security i Medicare.
 2. Umowa operacyjna: Chociaż nie jest to wymagane przez prawo w New York, posiadanie umowy operacyjnej jest wysoce zalecane na LLCs. Ten dokument prawny określa zasady własności i procedury operacyjne spółki, zapewniając przejrzystość i zapobiegając sporom między członkami.
 3. Ograniczona żywotność: W New York LLCmają skończony okres użytkowania, chyba że umowa operacyjna stanowi inaczej. Jeśli członek odejdzie lub umrze, może to spowodować rozwiązanie LLC. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie ciągłości i sukcesji biznesu.

W następnej sekcji przyjrzymy się zaletom i uwarunkowaniom innego wspólnego podmiotu gospodarczego w New York: S-Corps.

Zalety LLCs w New York

Utworzenie Limited Liability Company (LLC) w New York może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom i właścicielom małych firm. Zrozumienie zalet wyboru LLC jako podmiotu gospodarczego jest niezbędne przy rozważaniu odpowiedniej struktury dla Twojego przedsięwzięcia. Oto kilka kluczowych zalet tworzenia LLC w New York:

 1. Ochrona z ograniczoną odpowiedzialnością: Jedną z głównych zalet LLC jest ochrona z ograniczoną odpowiedzialnością, którą zapewnia swoim właścicielom, zwanym członkami. Oznacza to, że majątek osobisty członków jest zazwyczaj chroniony przed wszelkimi długami lub zobowiązaniami biznesowymi. W przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub zobowiązań finansowych, wierzyciele nie mogą zająć osobistych oszczędności, domów ani innych aktywów osobistych członków. Ta tarcza ochronna może zapewnić właścicielom firm spokój ducha i warstwę bezpieczeństwa.
 2. Elastyczność w zarządzaniu: W przeciwieństwie do Corporation, które mają sztywną strukturę z zarządem i urzędnikami, LLCoferują elastyczność w zarządzaniu. W New York LLCmogą być zarządzane zarówno przez członków, jak i menedżerów. Członkowie mogą aktywnie uczestniczyć w codziennych operacjach, podejmując decyzje kolektywnie, podczas gdy menedżerowie mogą być wyznaczeni do prowadzenia spraw biznesowych w imieniu członków. Ta elastyczność pozwala właścicielom firm organizować i zarządzać swoimi firmami zgodnie z ich specyficznymi potrzebami i preferencjami.
 3. Opodatkowanie pass-through: Kolejną zaletą wyboru LLC w New York jest możliwość opodatkowania pass-through. Domyślnie LLCsą uważane za "podmioty pominięte" dla celów podatkowych, co oznacza, że sama firma nie płaci federalnego podatku dochodowego. Zamiast tego zyski lub straty LLC są wykazywane w indywidualnych zeznaniach podatkowych członków. Upraszcza to proces składania zeznań podatkowych i pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania, z którym często spotykają się Corporation.
 4. Wiarygodność finansowa: Stworzenie LLC w New York może zwiększyć wiarygodność i profesjonalizm Twojej firmy. Wykazuje poziom formalności i zaangażowania, co może być korzystne w kontaktach z klientami, dostawcami i instytucjami finansowymi. Posiadanie "LLC" w nazwie firmy może również budować zaufanie i wzbudzać zaufanie potencjalnych klientów.
 5. Łatwa konserwacja i zgodność: W porównaniu z Corporations, LLCmają mniej bieżących formalności i wymagań sprawozdawczych. W New York LLCnie są zobowiązani do organizowania corocznych zgromadzeń akcjonariuszy lub dyrektorów, ograniczając obowiązki administracyjne do minimum. Ponadto LLCnie mają tak wielu ograniczeń dotyczących własności, co zapewnia większą elastyczność, jeśli chodzi o dodawanie lub usuwanie członków.

Należy pamiętać, że chociaż LLCoferują znaczące korzyści, najbardziej odpowiedni podmiot gospodarczy dla konkretnych okoliczności może się różnić. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby ocenić swoją wyjątkową sytuację i podjąć świadomą decyzję.

Zrozumienie zalet tworzenia LLC w New York może pomóc w dokonaniu świadomego wyboru, jeśli chodzi o wybór odpowiedniego podmiotu biznesowego dla Twojego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak ochrona przed ograniczoną odpowiedzialnością, elastyczność w zarządzaniu, opodatkowanie pass-through, wiarygodność finansowa i łatwość utrzymania, możesz określić, czy LLC jest idealną strukturą wspierającą rozwój i sukces Twojej firmy w Empire State.

Zagadnienia dotyczące LLCw New York

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego w New York, utworzenie Limited Liability Company (LLC) ma kilka zalet. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji ważne jest, aby wziąć pod uwagę pewne czynniki specyficzne dla środowiska biznesowego New York. Od podatków po wymogi administracyjne, oto kilka kluczowych kwestii dotyczących tworzenia LLC w New York:

 1. Opodatkowanie: Jedną z podstawowych kwestii dla każdego podmiotu gospodarczego jest opodatkowanie. W New York LLCmają elastyczną strukturę podatkową, pozwalającą właścicielom wybierać między różnymi opcjami podatkowymi. Domyślnie LLCjednoosobowe są opodatkowane jako jednoosobowe działalności gospodarcze, podczas gdy LLCwieloosobowe są opodatkowane jako Partnership. Jednak LLCmogą również zdecydować się na traktowanie ich jako S-Corporations lub C-Corporationdla celów podatkowych. W zależności od celów finansowych Twojej firmy i zobowiązań podatkowych, konsultacja z doradcą podatkowym może pomóc w określeniu najkorzystniejszej struktury podatkowej dla Twojej LLC.
 2. Wymóg publikacji: W New York LLCsą zobowiązani do opublikowania ogłoszenia o utworzeniu w wyznaczonych gazetach w ciągu 120 dni od utworzenia. Wymóg ten dotyczy wszystkich LLC, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność w New York mieście, czy poza nim. Nieprzestrzeganie wymogu publikacji może prowadzić do konsekwencji, takich jak grzywny i potencjalne zawieszenie uprawnień LLCdo prowadzenia działalności gospodarczej w danym stanie. Istotne jest, aby wziąć pod uwagę koszty związane z tym wymogiem, rozważając utworzenie LLC w New York.
 3. Opłata roczna: Kolejną kwestią administracyjną dla LLCw New York jest uiszczenie opłaty rocznej. LLCw stanie są zobowiązani do corocznego uiszczania opłaty za utrzymanie aktywnego statusu. Wysokość opłaty uzależniona jest od łącznego dochodu brutto LLCze wszystkich źródeł, przy czym opłata minimalna dotyczy LLCbez dochodu. Zrozumienie i zaplanowanie w budżecie tej rocznej opłaty jest niezbędne do zarządzania finansami LLC.
 4. Zgodność: Zachowanie zgodności z przepisami państwowymi jest kluczowe dla każdego podmiotu gospodarczego. W New Yorkr. LLCsą zobowiązani do złożenia sprawozdania rocznego w Departamencie Stanu New York . Raport ten zawiera informacje o członkach i menedżerach LLC. Ponadto LLCmuszą również prowadzić dokładną ewidencję swoich transakcji finansowych i przestrzegać wszelkich wymogów licencyjnych mających zastosowanie do ich konkretnej branży. Przestrzeganie tych obowiązków zapewnia sprawne działanie i sytuację prawną Twojego New York LLC.

Biorąc pod uwagę te czynniki i konsultując się ze specjalistami prawnymi i podatkowymi, możesz podjąć świadomą decyzję dotyczącą utworzenia LLC w New York. Ważne jest, aby wyważyć zalety LLC, takie jak ochrona i elastyczność z ograniczoną odpowiedzialnością, w porównaniu ze specyficznymi wymogami i obowiązkami nałożonymi przez państwo. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i zrozumieniu możesz wybrać odpowiedni podmiot gospodarczy, który jest zgodny z Twoimi celami i chroni Twoje interesy w tętniącym życiem krajobrazie biznesowym New York.

Przegląd S-Corps

Rozważając odpowiedni podmiot gospodarczy dla swojego przedsięwzięcia w New York, jedną z opcji, którą warto zbadać, jest S-Corporation, powszechnie znany jako S-Corp. S-Corp to specyficzny rodzaj Corporation , który oferuje właścicielom firm wyjątkowe korzyści i uwagi. Zrozumienie zalet i potencjalnych rozważań związanych z tworzeniem S-Corp może pomóc w podjęciu świadomej decyzji o strukturze biznesowej najbardziej odpowiedniej dla Twoich potrzeb.

Utworzenie S-Corp w New York zapewnia szereg korzyści, które są szczególnie atrakcyjne dla małych firm. Jedną z godnych uwagi zalet jest opodatkowanie pass-through, co oznacza, że dochody i straty S-Corp są przenoszone do osobistych zeznań podatkowych udziałowców. Pozwala to na potencjalne oszczędności na podatkach od samozatrudnienia w porównaniu z innymi rodzajami Corporation. Dodatkowo S-Corp umożliwia akcjonariuszom otrzymywanie dywidend, które są opodatkowane według niższej stawki niż zwykły dochód.

Kolejną zaletą S-Corp jest jego elastyczność w zakresie własności. W przeciwieństwie do tradycyjnego C-Corporation S-Corp może mieć maksymalnie 100 udziałowców, a tymi udziałowcami mogą być osoby fizyczne, fundusze powiernicze lub określone majątki. Ułatwia to małym firmom przyciąganie inwestorów lub rozszerzanie możliwości własności dla kluczowych pracowników. Ponadto S-Corp może emitować różne klasy akcji, co umożliwia większą elastyczność w strukturze kapitału i prawach własności.

Jednak przed wyborem S-Corp jako podmiotu gospodarczego w New Yorkr. należy wziąć pod uwagę pewne czynniki. Jedną z istotnych kwestii są wymagania kwalifikacyjne do utworzenia S-Corp. Aby zakwalifikować się do S-Corp statusu, Corporation musi spełniać określone kryteria, takie jak bycieC Corporationdomesti , posiadanie tylko dozwolonych udziałowców (osób fizycznych, niektórych trustów i majątków) oraz posiadanie nie więcej niż 100 udziałowców. Ważne jest, aby upewnić się, że Twoja firma spełnia te wymagania, aby skorzystać z korzyści oferowanych przez strukturę S-Corp .

Ponadto należy pamiętać, że S-Corpw New York mogą wymagać dodatkowych podatków na poziomie stanowym i obowiązków zgodności, takich jak New York stanowy podatek kapitałowy. Te dodatkowe wymagania mogą komplikować zarządzanie S-Corp i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Konsultacja z doradcą podatkowym lub prawnikiem, który specjalizuje się w podmiotach gospodarczych, może pomóc w poruszaniu się po tych rozważaniach i zapewnieniu zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi i finansowymi.

Podsumowując, utworzenie S-Corp w New York może przynieść znaczne korzyści, w tym opodatkowanie typu pass-through i elastyczność struktury własności. Kluczowe znaczenie ma jednak dokładna ocena wymagań kwalifikowalności oraz rozważenie dodatkowych obowiązków i potencjalnych kosztów związanych z zarządzaniem S-Corp. Dzięki dokładnemu zrozumieniu zalet i uwarunkowań S-Corpmożesz podjąć świadomą decyzję i wybrać odpowiedni podmiot gospodarczy, który jest zgodny z Twoimi celami i okolicznościami.

Zalety S-Corps w New York

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego w New York, S-Corpoferują wyraźne zalety, które mogą uczynić je atrakcyjną opcją. W tej sekcji przyjrzymy się niektórym kluczowym korzyściom płynącym z wyboru struktury S-Corp w stanie.

1. Potencjalne oszczędności podatkowe:

Jedną z głównych zalet utworzenia S-Corp w New York jest możliwość uzyskania oszczędności podatkowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych Corporation S-Corpsą traktowane dla celów podatkowych jako podmioty pośredniczące. Oznacza to, że zyski i straty przedsiębiorstwa są przekazywane indywidualnym udziałowcom, którzy zgłaszają je w swoich osobistych zeznaniach podatkowych. Dzięki temu S-Corp właściciele mogą potencjalnie uniknąć podwójnego opodatkowania, w którym zarówno spółka, jak i jej udziałowcy są opodatkowani od tego samego dochodu.

Ponadto New York oferuje pewne zachęty podatkowe i ulgi dla małych firm, które mogą jeszcze bardziej zmniejszyć ogólne obciążenie podatkowe. Korzystając z tych ulg podatkowych, S-Corpw New York może zoptymalizować swoją strategię podatkową i zachować większe zyski w firmie.

2. Dostęp do świadczeń korporacyjnych:

Kolejną zaletą wyboru struktury S-Corp w New York jest możliwość dostępu do niektórych świadczeń korporacyjnych. S-Corpmogą zapewnić swoim właścicielom możliwość otrzymania rozsądnego wynagrodzenia, a także innych tradycyjnych świadczeń pracowniczych, takich jak opieka zdrowotna i plany emerytalne. Odpowiednio konstruując pakiet wynagrodzeń, właściciele firm mogą potencjalnie korzystać z ulg podatkowych, jednocześnie ciesząc się korzyściami zwykle związanymi z byciem pracownikiem Corporation.

Może to być szczególnie korzystne dla właścicieli firm, którzy chcą stworzyć bardziej formalną strukturę organizacyjną i zaoferować atrakcyjne świadczenia kluczowym pracownikom. Może również pomóc zwiększyć wiarygodność i profesjonalizm firmy w oczach klientów, partnerów i inwestorów.

Podsumowując, wybór struktury S-Corp w New York oferuje korzyści, takie jak potencjalne oszczędności podatkowe i dostęp do świadczeń korporacyjnych. Jednak ważne jest, aby przed podjęciem decyzji dokładnie rozważyć konkretne potrzeby i cele swojej firmy. Konsultacja z prawnikiem lub specjalistą podatkowym może dostarczyć cennych spostrzeżeń i wskazówek w celu określenia najbardziej odpowiedniego podmiotu gospodarczego w wyjątkowych okolicznościach.

Uwagi dotyczące S-Corpw New York

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego w New York, należy wziąć pod uwagę specyficzne wymagania i formalności związane z utworzeniem S-Corp. Chociaż S-Corpmają swój własny zestaw zalet, wiążą się również z pewnymi względami, o których należy pamiętać. Oto kilka ważnych punktów, które należy wziąć pod uwagę, jeśli myślisz o utworzeniu S-Corp w New York:

Kryteria kwalifikacji

Przed przystąpieniem do tworzenia S-Corp w New Yorkważne jest, aby upewnić się, że spełniasz kryteria kwalifikacyjne określone przez stan. W przeciwieństwie do LLC, które mają stosunkowo mniej ograniczeń, S-Corpmają określone wymagania, które należy spełnić. Aby zakwalifikować się do S-Corp statusu, Twoja firma musi:

 1. Bądź domestiC Corporation: Tylko Corporationutworzone zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub dowolnego stanu kwalifikują się do S-Corp statusu.
 2. Mieć nie więcej niż 100 udziałowców: Liczba udziałowców w S-Corp nie powinna przekraczać 100, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi tego, kto może być udziałowcem.
 3. Składają się z uprawnionych akcjonariuszy: Uprawnieni akcjonariusze to osoby fizyczne, niektóre fundusze powiernicze i majątki. Cudzoziemcy niebędący rezydentami, Partnershipi Corporationnie mogą być udziałowcami S-Corp.
Formalności i sprawozdawczość

Kolejną ważną kwestią przy tworzeniu S-Corp w New York jest konieczność spełnienia pewnych formalności i wymogów sprawozdawczych. Należą do nich:

 1. Składanie artykułów wCorporation: Podobnie jak w przypadku innych rodzajów Corporation, S-Corpmuszą złożyć artykuły wCorporation w Departamencie Stanu New York . Dokument ten oficjalnie ustanawia Corporation i zawiera ważne informacje, takie jak nazwa firmy, zarejestrowany agent i cel Corporation.
 2. Przyjęcie regulaminu korporacyjnego: S-Corpsą zobowiązani do przyjęcia regulaminu korporacyjnego, który określa wewnętrzne zasady i procedury regulujące działalność Corporation. Regulaminy te zazwyczaj obejmują takie obszary, jak zgromadzenia akcjonariuszy, procedury głosowania i procesy decyzyjne.
 3. Organizowanie corocznych zgromadzeń akcjonariuszy i dyrektorów: S-Corpmuszą przeprowadzać coroczne spotkania akcjonariuszy i dyrektorów w celu omówienia ważnych spraw i podjęcia kluczowych decyzji. Ważne jest, aby prowadzić odpowiednią dokumentację tych spotkań, w tym protokoły ze spotkań, które przedstawiają dyskusje i rezolucje.
Kwestie podatkowe

Jedną z głównych zalet utworzenia S-Corp jest korzystne traktowanie podatkowe, jakie oferuje. S-Corpnie podlegają podwójnemu opodatkowaniu, tak jak C-Corps, ponieważ dochody i straty są wykazywane w osobistych zeznaniach podatkowych udziałowców. Jednak ważne jest, aby skonsultować się z doradcą podatkowym, aby w pełni zrozumieć implikacje podatkowe i zapewnić zgodność z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami podatkowymi.

Podsumowując, jeśli zastanawiasz się nad utworzeniem S-Corp w New York, konieczne jest dokładne oszacowanie kryteriów kwalifikowalności, formalności i kwestii podatkowych związanych z tym podmiotem gospodarczym. Zasięgnięcie porady prawników i specjalistów podatkowych może pomóc w podjęciu świadomej decyzji i przygotowaniu firmy na sukces.

Wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego w New York

Porównywanie LLCi S-Corp, aby pomóc czytelnikom w podjęciu świadomej decyzji w oparciu o ich konkretne potrzeby biznesowe

Rozpoczynając działalność gospodarczą w New York, jedną z kluczowych decyzji, które musisz podjąć, jest wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego. Dla większości małych firm dwie najpopularniejsze opcje to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLCs) i S-Corporations (S-Corps). Oba mają swoje zalety i względy, a zrozumienie różnic pomoże Ci podjąć świadomą decyzję, która jest zgodna z Twoimi celami biznesowymi.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLCs)

LLCsą jedną z najbardziej elastycznych i popularnych form działalności gospodarczej w New York. Oferują one połączenie korzyści z różnych typów podmiotów, łącząc ochronę przed odpowiedzialnością Corporation z elastycznością i prostotą Partnership lub jednoosobowej działalności gospodarczej.

Do zalet LLCw New York należą:

 1. Ograniczona odpowiedzialność: Jedną z głównych zalet LLC jest to, że chroni majątek osobisty właścicieli przed zobowiązaniami firmy. W przypadku, gdy Twoja firma napotka problemy prawne lub finansowe, Twój majątek osobisty, taki jak dom lub oszczędności, jest ogólnie chroniony.
 2. Opodatkowanie pass-through: LLCkorzystają z opodatkowania pass-through, co oznacza, że sama firma nie płaci podatków. Zamiast tego zyski i straty są przekazywane członkom, którzy zgłaszają je w swoich osobistych zeznaniach podatkowych, unikając podwójnego opodatkowania.
 3. Elastyczność w zarządzaniu: LLCoferują elastyczność w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji. Możesz wybrać LLC jednoosobowy lub wielu członków, którzy dzielą się władzą decyzyjną.

Jednak zagadnienia dotyczące LLCw New York obejmują:

 1. Wymagania dotyczące tworzenia i utrzymania: Chociaż LLCmają mniej formalności w porównaniu z Corporation, nadal wymagają złożenia statutu organizacji i przestrzegania pewnych bieżących wymogów zgodności, takich jak składanie sprawozdań rocznych.
 2. Podatki od samozatrudnienia: Chociaż LLCkorzystają z podatku przerzuconego, członkowie są odpowiedzialni za płacenie podatków od samozatrudnienia od swojego udziału w zyskach. Może to być rozważane dla tych, którzy chcą zminimalizować podatki od samozatrudnienia.
S-Corporations (S-Corps)

S-Corporation, znane również jako podrozdział S Corporation, to kolejna popularna opcja dla małych firm w New York. Oferują one pewne wyjątkowe korzyści, szczególnie dla firm przewidujących znaczny wzrost i dążących do przyciągnięcia inwestorów.

Do zalet S-Corpw New York należą:

 1. Korzyści podatkowe: S-Corppozwalają na korzyści podatkowe typu pass-through, takie jak LLCs. Dają one jednak również właścicielom możliwość wypłacania sobie rozsądnego wynagrodzenia, podczas gdy pozostała część zysków może być wypłacana w formie dywidend, co potencjalnie prowadzi do oszczędności podatkowych.
 2. Ochrona z ograniczoną odpowiedzialnością: Podobnie jak LLC, S-Corpzapewniają ochronę przed odpowiedzialnością właścicieli, chroniąc ich majątek osobisty przed zobowiązaniami biznesowymi.
 3. Wiarygodność i potencjał inwestycyjny: S-Corpmogą być postrzegane przez inwestorów i kredytodawców jako bardziej wiarygodne ze względu na bardziej sformalizowaną strukturę i wymogi dotyczące zarządzania. Może to ułatwić pozyskanie finansowania lub zabezpieczenie kredytów.

Niemniej jednak rozważania dotyczące S-Corpw New York obejmują:

 1. Bardziej rygorystyczne formalności i zarządzanie: S-Corpmają bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące tworzenia i utrzymania. Obejmują one organizowanie regularnych zgromadzeń akcjonariuszy, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej i przestrzeganie określonych obowiązków sprawozdawczych.
 2. Ograniczenia dotyczące własności i kwalifikacji akcjonariuszy: S-Corpmają ograniczenia co do liczby i rodzaju akcjonariuszy, których mogą mieć. Ponadto niektóre podmioty spoza Stanów Zjednoczonych Obywatele lub podmioty nie mogą kwalifikować się jako udziałowcy S-Corp.

Dokładnie oceniając zalety i rozważania zarówno LLC, jak i S-Corp, możesz podjąć świadomą decyzję, która jest zgodna z Twoimi celami biznesowymi i długoterminowymi planami. Korzystne może być skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą podatkowym, który może udzielić spersonalizowanej porady w oparciu o konkretne okoliczności.

Konkluzja

Wybór odpowiedniego podmiotu gospodarczego w New York to kluczowa decyzja, która może znacząco wpłynąć na sukces i działalność Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na LLC , czy S-Corp, ważne jest, aby dokładnie ocenić swoje opcje i zasięgnąć profesjonalnej porady, aby dokonać świadomego wyboru.

Zarówno LLC, jak i S-Corpoferują unikalne korzyści i kwestie, które mogą być różnie dostosowane do celów i okoliczności biznesowych. LLCzapewniają elastyczność, ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością i prostszą strukturę zarządzania, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla wielu przedsiębiorców w New York. Z drugiej strony S-Corpoferują korzyści w postaci opodatkowania pass-through i potencjalnych możliwości oszczędności podatkowych.

Należy jednak pamiętać, że każda firma jest wyjątkowa, a to, co działa dla jednej, może nie działać dla innej. Przy podejmowaniu tej decyzji należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak cele długoterminowe, rodzaj prowadzonej działalności, liczbę właścicieli i pożądany poziom kontroli.

Aby upewnić się, że dokonasz właściwego wyboru dla swojej firmy, zdecydowanie zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą, takim jak prawnik lub firma zajmująca się zakładaniem firmy, taka jak Zenind. Eksperci ci mogą udzielić spersonalizowanych wskazówek w oparciu o Twoje konkretne potrzeby i cele, pomagając Ci poruszać się po zawiłościach wymagań prawnych i regulacyjnych w New York.

Dokładnie oceniając swoje opcje i szukając profesjonalnej porady, możesz skierować swoją firmę na drogę do długoterminowego sukcesu w tętniącym życiem krajobrazie biznesowym New York. Poświęć więc trochę czasu na podjęcie świadomej decyzji i połóż solidne fundamenty pod swoją przedsiębiorczą podróż.

Disclaimer: The content presented in this article is for informational purposes only and is not intended as legal, tax, or professional advice. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the information provided, Zenind and its authors accept no responsibility or liability for any errors or omissions. Readers should consult with appropriate legal or professional advisors before making any decisions or taking any actions based on the information contained in this article. Any reliance on the information provided herein is at the reader's own risk.

This article is available in English (United States), Français (Canada), العربية (Arabic), Español (Mexico), 中文(简体), 中文(繁體), 日本語, Tagalog (Philippines), Melayu, 한국어, हिन्दी, ไทย, Tiếng Việt, Deutsch, Italiano, Español (Spain), Bahasa Indonesia, Nederlands, Português (Portugal), Português (Brazil), Türkçe, Українська, Polski, Қазақ тілі, Română, Čeština, Ελληνικά, Magyar, Български, and Svenska .

Zenind zapewnia łatwą w użyciu i niedrogą platformę internetową umożliwiającą zarejestrowanie Twojej firmy w Stanach Zjednoczonych. Dołącz do nas już dziś i rozpocznij nowe przedsięwzięcie biznesowe.

Często Zadawane Pytania

Brak dostępnych pytań. Sprawdź ponownie później.